Sunday, May 21, 2017

Twisdom from eagereyes, May 20, 2017 at 12:14PM


via Twitter https://twitter.com/eagereyes

May 20, 2017 at 12:14PM

Saturday, May 20, 2017

Twisdom from AlishaGrauso, May 19, 2017 at 05:23PM


via Twitter https://twitter.com/AlishaGrauso

May 19, 2017 at 05:23PM

Tuesday, May 16, 2017

Twisdom from jeremiahtolbert, May 16, 2017 at 02:35PM


via Twitter https://twitter.com/jeremiahtolbert

May 16, 2017 at 02:35PM

Monday, May 15, 2017

Twisdom from 502eire, May 15, 2017 at 09:21PM


via Twitter https://twitter.com/502eire

May 15, 2017 at 09:21PM

Twisdom from jasonli, May 15, 2017 at 11:28AM


via Twitter https://twitter.com/jasonli

May 15, 2017 at 11:28AM

Twisdom from bruces, May 15, 2017 at 11:28AM

Embed code not available


via Twitter https://twitter.com/bruces

May 15, 2017 at 11:28AM

Twisdom from DelilahSDawson, May 15, 2017 at 07:09AM


via Twitter https://twitter.com/DelilahSDawson

May 15, 2017 at 07:09AM

Sunday, May 14, 2017

Twisdom from AlanBaxter, May 13, 2017 at 01:07AM


via Twitter https://twitter.com/AlanBaxter

May 13, 2017 at 01:07AM

Thursday, May 11, 2017

Twisdom from JoeDunman, May 11, 2017 at 07:43AM


via Twitter https://twitter.com/JoeDunman

May 11, 2017 at 07:43AM

Twisdom from JoeDunman, May 10, 2017 at 11:43PM


via Twitter https://twitter.com/JoeDunman

May 10, 2017 at 11:43PM

Wednesday, May 10, 2017

Twisdom from UofLSheriff50, May 10, 2017 at 12:11PM


via Twitter https://twitter.com/UofLSheriff50

May 10, 2017 at 12:11PM

Thursday, May 04, 2017

Twisdom from SamSykesSwears, May 04, 2017 at 04:19AM


via Twitter https://twitter.com/SamSykesSwears

May 04, 2017 at 04:19AM

Monday, May 01, 2017

Twisdom from KameronHurley, May 01, 2017 at 07:42PM


via Twitter https://twitter.com/KameronHurley

May 01, 2017 at 07:42PM

Twisdom from JasonKander, May 01, 2017 at 01:02PM


via Twitter https://twitter.com/JasonKander

May 01, 2017 at 01:02PM