Thursday, April 18, 2019

Twisdom from Ciara87C, April 18, 2019 at 07:03AM


via Twitter https://twitter.com/Ciara87C

April 18, 2019 at 07:03AM

Twisdom from GennHutchison, April 17, 2019 at 08:43PM


via Twitter https://twitter.com/GennHutchison

April 17, 2019 at 08:43PM

Twisdom from 1followernodad, April 17, 2019 at 12:59PM


via Twitter https://twitter.com/1followernodad

April 17, 2019 at 12:59PM

Twisdom from AstroKatie, April 17, 2019 at 11:57AM


via Twitter https://twitter.com/AstroKatie

April 17, 2019 at 11:57AM

Wednesday, April 17, 2019

Twisdom from JordanUhl, April 15, 2019 at 06:57PM


via Twitter https://twitter.com/JordanUhl

April 15, 2019 at 06:57PM

Twisdom from Kristan_Higgins, April 16, 2019 at 05:51PM


via Twitter https://twitter.com/Kristan_Higgins

April 16, 2019 at 05:51PM

Tuesday, April 16, 2019

Twisdom from tvoti, April 15, 2019 at 04:52PM


via Twitter https://twitter.com/tvoti

April 15, 2019 at 04:52PM

Twisdom from MarkEnnis, April 16, 2019 at 12:31AM


via Twitter https://twitter.com/MarkEnnis

April 16, 2019 at 12:31AM

Sunday, April 14, 2019

Twisdom from datingdecisions, April 13, 2019 at 09:28AM


via Twitter https://twitter.com/datingdecisions

April 13, 2019 at 09:28AM

Wednesday, April 10, 2019

Twisdom from ghweldon, April 10, 2019 at 08:13AM


via Twitter https://twitter.com/ghweldon

April 10, 2019 at 08:13AM

Twisdom from PicardTips, April 10, 2019 at 02:31PM


via Twitter https://twitter.com/PicardTips

April 10, 2019 at 02:31PM

Monday, April 08, 2019

Twisdom from JoeDunman, April 08, 2019 at 11:52AM


via Twitter https://twitter.com/JoeDunman

April 08, 2019 at 11:52AM

Twisdom from emilybuckshot, April 07, 2019 at 11:06PM


via Twitter https://twitter.com/emilybuckshot

April 07, 2019 at 11:06PM

Sunday, April 07, 2019

Twisdom from JenAshleyWright, April 07, 2019 at 03:06PM


via Twitter https://twitter.com/JenAshleyWright

April 07, 2019 at 03:06PM

Twisdom from SamSykesSwears, April 07, 2019 at 03:51AM


via Twitter https://twitter.com/SamSykesSwears

April 07, 2019 at 03:51AM

Tuesday, April 02, 2019

Twisdom from osmie, April 02, 2019 at 12:01PM


via Twitter https://twitter.com/osmie

April 02, 2019 at 12:01PM

Twisdom from werenotwizards, April 01, 2019 at 11:31AM


via Twitter https://twitter.com/werenotwizards

April 01, 2019 at 11:31AM

Twisdom from TheRaDR, April 02, 2019 at 10:42AM


via Twitter https://twitter.com/TheRaDR

April 02, 2019 at 10:42AM